Hoe komt het dat we structuur, regels en discipline als vanzelfsprekend beschouwen, behalve als het op onze eigen honden aankomt?

We zijn bang om onze honden grenzen op te leggen en streng te zijn (onze kinderen ook trouwens!) en het gaat zelfs zo ver dat we scheef bekeken worden, of erger – gezien worden als een dierenmishandelaar – omdat we onze honden duidelijk maken wat kan én wat niet kan.

Wat zijn de gevolgen?

De asielen zitten vol met honden die gedumpt worden omdat ze een andere hond hebben aangevallen, iemand hebben gebeten, omdat ze de hele dag door blaffen en men problemen krijgt met de buren of omdat de hele inboedel vernield wordt telkens men naar het werk vertrekt.

Maar zijn we echt zo verschillend?

Beeld je eens even in dat er vanaf vandaag geen wetten meer zouden bestaan en bijgevolg geen politie. Wat zouden de gevolgen zijn voor de mensen, de maatschappij?

Sommigen zullen, eens ze zich realiseren dat er niemand is om hen te beschermen en dat ze dus uiterst kwetsbaar zijn, nerveus en angstig worden. Ze zullen hierop anticiperen en snel een geweer aanschaffen om zichzelf te beschermen. Plots is iedereen een potentiële bedreiging en maken ze keuzes (iemand neerschieten die te dichtbij komt) die ze normaal nooit zouden maken.

Anderen zullen, eenmaal ze merken dat er geen politie aanwezig is, van de chaos gebruik maken om overvallen te plegen of mensen in elkaar te slaan. Voor sommige mensen is de afwezigheid van de autoriteiten een perfect excuus om hun onzekerheden of frustraties om te zetten in onwettelijk en gevaarlijk gedrag.

Dan heb je uiteraard nog de mensen die zich vrij kalm houden. Die zich niet inlaten in gevaarlijk gedrag maar misschien af en toe eens kattenkwaad uithalen zonder echt iemand kwaad te doen.

Maar in het algemeen kunnen we stellen dat de meeste mensen onder invloed van stress, angst of paniek andere beslissingen maken dan dat ze zouden doen in een normale state of mind. (Een mooi voorbeeld hiervan zijn de rellen die ontstonden na de gewelddadige arrestatie van Rodney King.)

Voor onze honden, die net zoals wij sociale wezens zijn en zich altijd zullen proberen conformeren, geldt net hetzelfde.

Zonder duidelijke richtlijnen, grenzen of een duidelijke structuur van wat er van hen verwacht wordt in welke situatie krijgen ze stress en zullen ze een manier zoeken om deze stress een uitweg te bieden.

Als baasje is het onze taak onszelf constant onder de loep te nemen en te beseffen dat als onze hond probleemgedrag vertoont, we eerst een aantal veranderingen in ons eigen gedrag moeten doorvoeren.

Ps.: Gedragingen die een medische oorzaak hebben zijn hier niet van toepassing.