“Alea iacta est.”
De kogel is door de kerk.
Het is zover.

Nederland is het volgende land waar een totaalverbod op elektronische halsbanden werd doorgevoerd.

Zoveel mensen die hun mening baseren op wat het kuddevolk verkondigt juichen… zonder te beseffen dat dit een zeer triestige zaak is voor de vele honden en hun eigenaars aan de andere kant van de grens (en misschien binnenkort ook wel voor ons).

Ik maak me zorgen -niet alleen als hondentrainer maar ook als mens- over de weg die we in onze samenleving opgaan. De weg waarbij we van de overheid steeds minder mogen en steeds meer moeten maar tegelijkertijd de weg waarin we onze kinderen en honden niets durven ontzeggen en alles toestaan.

De toekomst ziet er “zwartkleurig” uit: Een maatschappij vol neurotische honden en kinderen waar gedragsproblemen voor beide soorten de pan uit rijzen. Of ben ik de enige die deze tendens is opgevallen?

Het verbod is gekomen door de puur positieve trainingsbeweging. Deze beweging gebruikt enkel beloningen om gedragsveranderingen door te voeren. Ze beweren dat het trainen met straf of met aversie honden agressief maakt, de band met de eigenaar verslechterd en gebaseerd is op angst. Deze beweging zwaait met wetenschappelijke artikelen als bewijs voor hun technieken.  Ze vertellen er echter niet bij dat ze een deel van de wetenschap doelbewust achterwege laten om geld te verdienen en mensen sprookjes te verkopen.

Als je kijkt naar de wetenschap die zich specialiseert in gedrag van dieren (en daarmee dus ook mensen), zwaait B.F. Skinner de plak.
Skinner deed onderzoek naar hoe je gedrag kan veranderen en gaf zijn bevindingen de naam: “Operante conditionering.”
Ingewikkeld woord, simpel -universeel- principe:

→ Gedrag komt vaker voor als het beloond wordt
* We gaan elke dag werken omdat we geld krijgen
* Hond steelt eten van tafel omdat hij zo dat lekkere stukje kip te pakken krijgt
* Kind gaat beter studeren voor een goed rapport omdat hij dan een cadeau krijgt

Beloningen zorgen ervoor dat gedrag herhaald wordt. Het moedigt gedrag aan.

→ Gedrag dooft uit/stopt als het gestraft wordt
* Koe probeert niet meer te ontsnappen uit wei nadat het de prikdraad heeft gevoeld
* Mensen letten op hun snelheid omdat ze anders een boete krijgen
* Baby beer leert beter klimmen in boom nadat hij een aantal keren naar beneden dondert.

Negatieve gevolgen/straf zorgen ervoor dat gedrag stopt of aangepast wordt.

Straf en beloningen zijn een onderdeel van het leven en zorgen ervoor dat we ons gedrag aanpassen en betere keuzes kunnen maken.
Geen enkel levend wezen op deze planeet leidt een leven met enkel beloningen en positieve gevolgen.
Deze visie is totaal onrealistisch. Hoe kan iemand een betere keuze maken als elke keuze beloond wordt?

Deze PP beweging beweert dat men gedrag kan stoppen door enkel met beloningen te werken. Daarom willen zij elk aversief middel laten verbieden.
Volgens hun logica zouden we dus koeien en paarden moeten leren op de weide te blijven door ze hooi en haver te geven als ze op de weide blijven? Laten we dus alle prikdraad en elektrische omheining verwijderen en kijken hoe lang het zal duren voor er vee op straat verschijnt.
Volgens deze PP beweging moeten we criminelen ook niet meer straffen. We kunnen ervoor zorgen dat ze geen misdrijven meer plegen door te belonen er géén te plegen.
Klinkt dit als onzin? Dat is het ook.

Je kan slecht gedrag niet wegkrijgen door het te belonen. Punt.

Spijtig genoeg is de puur positieve beweging erin geslaagd om in te spelen op de emotionele zijde van de massa. Alleen al het woord “straffen” krijgt een negatieve bijklank: Het klinkt bijna alsof je je hond of kind mishandelt.
We zijn honden ook niet meer als honden beginnen zien, maar als surrogaat kinderen. Laten we oprecht en realistisch blijven: Honden zijn een heel andere diersoort dan ons. Het zijn dieren met kracht en met tanden die schade kunnen aanrichten. Honden hebben een duidelijke omkadering van hun omgeving nodig om zo goed mogelijk in onze wereld te kunnen functioneren.
Wij nemen deze wezens mee in onze mensenwereld, het is dan ook onze taak om hen duidelijk te maken dat er grenzen zijn en dat zij zich -voor ieders veiligheid- op een bepaalde manier dienen te gedragen.

Door de elektronische halsband als de “stroomband” te benoemen slaagt de PP beweging er ook in om bij Jan met de pet het idee te wekken dat de elektrische stimulatie van de ecollar hetzelfde voelt als een schok van een elektrische draad. Dit is niet het geval.
Mensen hebben een natuurlijke schrik van elektriciteit waardoor het idee bij de gemiddelde mens gevoed wordt dat het gebruik van ecollars dierenmishandeling is.

Moderne, kwalitatieve ecollars hebben de mogelijkheid om zowel laag als hoog te werken. Afhankelijk van de hoogte van het niveau kan je gedrag bekrachtigen of straffen.
Het is dus niet enkel een correctiemiddel!
Het is een communicatiemiddel, om op afstand en zonder veel kracht uit te voeren, met je hond te kunnen communiceren. Alsof je een paard zou besturen met onzichtbare teugels.

Alle trainers die op een verantwoordelijke manier met ecollars werken zullen beamen dat ook correcties hun plaats hebben binnen de training. Wat de PP beweging ook tracht te beweren, het is veel meer dan op een knopje duwen elke keer je hond iets misdoet. Het is een kunst, een verstandhouding tussen hond en baas.

Laten we aub elke eigenaar de keuze geven om de methode te zoeken die de beste oplossing biedt om de problemen met hun hond op te lossen.
De elektronische halsband heeft al veel honden gered van een spuitje, heeft al veel honden gelukkig gemaakt door de vrijheid die het hen biedt, heeft al vele baasjes gelukkig gemaakt doordat zij hun hond overal kunnen meenemen zonder stress en kopzorgen.

Ik hoop dat jullie, lieve noorderburen, de mogelijkheid krijgen om deze beslissing terug om te laten draaien en dat de vele mensen die achter de elektronische halsband staan mee zullen strijden om dit verbod wereldwijd tegen te gaan.

Sarah